ชื่อเรื่อง : แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน
รายละเอียด : แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน เพื่อช่วยเหลือตามประเภทความช่วยเหลือ ดังนี้ 1. ด้านสาธารณะภัย 2. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 3. ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 4. ด้านอื่นๆ
ชื่อไฟล์ : cwuGomXThu22745.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้