ชื่อเรื่อง : ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ชื่อไฟล์ : zphy97gTue42651.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้