ชื่อเรื่อง : ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ปี 2566 รอบ 6 เดือน

ชื่อไฟล์ : sDATGoNFri20630.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้