ชื่อเรื่อง : รายงานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 งวดประจำปี พ.ศ. 2565

ชื่อไฟล์ : umPJbR9Tue73610.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้