ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง