ชื่อเรื่อง : จ้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.มอก.ชั้น 3 บ้านใหม่ยองแยง หมู่ 9 ต่อของเดิมจากบ้านนายแสวง ตุนาคไปทางร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ไหลลงคลองชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง