ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง