ชื่อเรื่อง : ซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง