ชื่อเรื่อง : เช่าสื่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตพร้อมระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง