ชื่อเรื่อง : เช่าสื่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตพร้อมระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 19 จุด และเช่าเครื่องบันทึกภาพ จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง