ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บษ 3164 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง