ชื่อเรื่อง : ซื้อยางรถยนต์ รถส่วนกลาง ขต 7823 นม. จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง