ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ 88-0315 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง