ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ 88-0315 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง