ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมรถหมายเลขทะเบียน บษ 3164 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง