องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY ขยะเปียก ลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา grade
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2567 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : pageview22
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา หน่วยที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : pageview41
insert_drive_file ประกาศมาตรการประหยดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file คำสั่งแต่งคั้งคณะทำงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file โครงการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : pageview23

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านมะเริงน้อย หมู่ที่ ๑ ต่อ ของเดิมฝั่งบ้านนายฉัตรชัย ภู่เกิดชายทะเล ไปลำตะคองเก่า ด้วยวิธีประกวดราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : pageview49
insert_drive_file ประกาศโครงการรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.เดิมพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูป ตัวยู บ้านมะเริงน้อย หมู่ที่ ๑ ต่อของเดิมบริเวณบ้านนายฉัตรชัย ภู่เกิดชายทะเล poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : pageview48
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพะเนา หมู่ 6 จากบ้านพ.ต.ญ.สุกัญญา วิบูรณ์สุขสันต์ไปทางบ้านนางสายฝน สนพะเนา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : pageview62
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านมะเริงน้อย หมู่ 1 ต่อของเดิมฝั่งบ้านนายฉัตรชัย ภู่เกิดชายทะเลไปลำตะคองเก่า poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : pageview40
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.เดิมพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านมะเริงน้อย หมู่ 1 ต่อของเดิมบริเวณบ้านนายฉัตรชัย ภู่เกิดชาย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : pageview48

play_arrow รายงานผลการปฏิบัติงาน
play_arrow งบประมาณรายจ่ายประจำปี
play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file ประกาศการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : pageview100
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : pageview129
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : pageview267

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา