องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายพรชัย อิ่มหาญ (Mr.Pornchai Imhan)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 044220156 ต่อ 12
นายเปี่ยมศักดิ์ แก่นจันทร์ (Mr.Piamsak Kaenchan)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0-4422-0156 ต่อ 13
นางสาว ดรุณี แท่นพุดซา (Ms.Darunee Tanputsa)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0-4422-0156 ต่อ 14
นางสาวณภัทชา ชิดมะเริง (Mr.Naphutcha Chidmaroeng)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0-4422-0156 ต่อ 15
นางสาว ยมุนา จิตต์หมื่นไวย (Ms.Yamuna Jitmuanwai)
นักวิชาการศึกษา (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ)
โทร : 0-4422-0156 ต่อ 18
นายเปี่ยมศักดิ์ แก่นจันทร์ (Mr.Piamsak Kaenchan)
หัวหน้าสำนักปลัด (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา