องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
account_box กองช่าง
(นายธงชัย ทองทวี)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นาย ธุระกิจ พะนา)
นายช่างโยธา
(นาง จุฑามาศ ฤทธิ์แขก)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายสมพร ทรงผูกจิตร)
คนงานทั่วไป
นายวัชรพงษ์ กิไทย
พนักงานจ้างเหมาบริการ (งานภาคสนาม)
นายบุญเลิศ ยมพิมาย
พนักงานจ้างเหมาบริการ (งานภาคสนาม)
นายจิรายุทธิ์ พิณศิริ
พนักงานจ้างเหมา (งานภาคสนาม)


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา