องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วัดมะเริงใหญ่ [30 มกราคม 2566]
การประชุมเรื่องการจัดทำแผนสุขภาพประจำปี 2566 [25 มกราคม 2566]
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 [16 มกราคม 2566]
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลพะเนา ประจำปี 2566 [13 มกราคม 2566]
“ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” [3 มกราคม 2566]
ประชุมสภา อบต.พะเนา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม อบต.พะเนา [3 มกราคม 2566]
อบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตรการทำแหนมกระดูกอ่อนและขนมลูกชุบแฟนซี [28 ธันวาคม 2565]
การบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 [22 ธันวาคม 2565]
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการขยะอย่างครบวงจร ประจำปี 2565 [19 ธันวาคม 2565]
โครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลพะเนา [2 ธันวาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 1 - 10 (ทั้งหมด 69 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา