messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
camera_alt ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา[18 มิถุนายน 2567]
กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพพระชนมพรรษา 6 รอบ 28กรกรฎาคม 2567[14 มิถุนายน 2567]
ส่งมอบรถเข็น wheelchair [30 พฤษภาคม 2567]
พิธีรับพระบรมฉายาลักษณ์[30 พฤษภาคม 2567]
ประชุมสภา อบต.พะเนา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2567[28 พฤษภาคม 2567]
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 ประจำปี2567[21 พฤษภาคม 2567]
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลพะเนา ประจำปี 2567[20 พฤษภาคม 2567]
ประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567[14 พฤษภาคม 2567]
ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา[13 พฤษภาคม 2567]
พิธีมอบเกียรติบัตรจบการศึกษาเด็กปฐมวัย องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา[9 พฤษภาคม 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 - 10 (ทั้งหมด 131 รายการ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา