องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
camera_alt ภาพกิจกรรม
มอบถังดับเพลิง ม.1 - ม.9 [30 พฤษภาคม 2566]
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [30 พฤษภาคม 2566]
การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566 [23 พฤษภาคม 2566]
พิธีมอบวุฒิบัตรเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำปีการศึกษา 2565 และการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2566 [5 พฤษภาคม 2566]
ตรวจสอบจุดติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในเขตตำบลพะเนา หมู่1 - หมู่9 จุดกลับรถ และบริเวรพื้นที่ลักลอบทิ้งขยะ [28 เมษายน 2566]
ตั้งจุดบริการบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 วันที่ 11-17 เมษายน 2566 [18 เมษายน 2566]
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 [7 เมษายน 2566]
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 [7 เมษายน 2566]
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีตำบลพะเนา ประจำปีงบประมาณ 2566 [3 เมษายน 2566]
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม เพื่อลด ละ เลิกเหล้าบุหรี่ ประจำปี 2566 ณ วัดมะเริงน้อย [22 มีนาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 - 10 (ทั้งหมด 87 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา