messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
play_arrow แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 122
find_in_page แผนดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 93
find_in_page แผนดำเนินงาน ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 74
แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2565 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 194
แผนดำเนินฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 284
แผนดำเนินฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 300
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 291
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 276
แผนดำเนินงานประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2562 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 354
แผนดำเนินงานประจำปี 2562 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2562 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 372
แผนดำเนินงาน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 370
แผนดำเนินงานประจำปี 2561 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2561 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 381
แผนดำเนินงานประจำปี 2561 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2561 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 356
แผนดำเนินงานประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2560 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 352
แผนดำเนินงานประจำปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2559 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 348
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา