องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
folder รายงานผลการอบรม
insert_drive_file ใบประกาศวิชาการให้บริการที่เป็นเลิศ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ใบประกาศรายวิชามันคงความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ใบประกาศวิชาการบริหารโครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ใบประกาศวิชา google tool เพื่อพัฒนางาน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ใบประกาศอบรมหลักสตรการจัดการภัยพิบัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ใบประกาศการจัดการขยะเหลือศูนย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file วุฒิบัตรอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศนียบัตรหลักสูตรภาวะผู้นำในยุคดิจิทัล poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file เกียรติบัตรอบรมบทบาทและขั้นตอนการปฏิบัติงานกองทุนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file เกียรติบัตรการเข้าร่วมสัมมนาการจัดทำแผนป้องกันการทุจริต 2566-2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ใบรับรองการอบรมออนไลน์รู้ทันภัยไซเบอร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-plan) กับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (emenscr) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file การบริหารงานท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ใบรับรองผ่านการอบรมมวยไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file เกียรติบัตรสุจริตไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 25
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา