messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
play_arrow รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 97
รายงานผลการติดตามแะประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 52
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 142
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 285
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 254
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 371
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำปี 2562 ครั้งที่2 รอบตุลาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2561 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 372
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำปี 2561 ครั้งที่1 รอบเมษายน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2561 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 374
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำปี 2560 ครั้งที่2 รอบตุลาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2560 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 388
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำปี 2560 ครั้งที่1 รอบเมษายน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2560 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 403
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำปี 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2559 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 402
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำปี 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2558 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 385
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา