messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
play_arrow คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 136
คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 131
คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 127
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา21 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 151
คู่มือภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 257
คู่มือจดทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 215
คู่มือการแจ้งขุดดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 320
คู่มือการขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 252
คู่มือกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 96
คู่มือกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 566
คู่มือบริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 243
ประกาศกระบวนการขั้นตอนการให้บริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 365
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา