องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
play_arrow ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
insert_drive_file สรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนกันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนเมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนมีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file รายงานสรุปข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตของพนักงานเจ้าหน้าที่สังกัด อบต.พะเนา ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนมกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2564 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนตุลาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file สถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 154
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือน กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 146
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2564 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 148
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 146
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 146
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ การทุจริต ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2564 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 176
1 - 20 (ทั้งหมด 33 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา