องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
play_arrow รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยแรก ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 195
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 208
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 299
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 201
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2563 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 316
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2563 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 311
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 327
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2563 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 334
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2563 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 354
1 - 20 (ทั้งหมด 28 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา