องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
play_arrow รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ ครั้งแรก ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 190
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 199
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 262
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 193
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2563 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 312
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2563 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 304
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 323
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2563 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 327
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2563 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 347
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 301
1 - 20 (ทั้งหมด 27 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา