องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
play_arrow รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2566 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2566 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยแรก ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 217
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 229
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 428
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 215
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2563 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 352
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2563 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 324
1 - 20 (ทั้งหมด 31 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา