องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
play_arrow เอกสาร-คลังความรู้ในการปฏิบัติราชการ
insert_drive_file คู่มือการประเมิน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 210
insert_drive_file แนวทางการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับการประเมิน ITA poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 282
insert_drive_file รวมข้อตรวจพบจากการปฏิบัติงานตรวจสอบ การเงิน การบัญชี พัสดุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณพ. ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 358
insert_drive_file ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 408
insert_drive_file แนวทางการปฏิบัติงานของ อปท.จากคำพิพากษาศาลปกครอง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 352
insert_drive_file เอกสารรวมข้อทักท้วงจาก สตง. ในการดำเนินงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 423
insert_drive_file ความรู้ราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 385
insert_drive_file แนวทางการจัดการประชุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 898
insert_drive_file ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบการคลังการเงินการบัญชีการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 413
insert_drive_file โครงการคลีนิคคลังท้องถิ่นเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 379
insert_drive_file รูปแบบและประเภทการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น โดย รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 417
insert_drive_file การรังวัดที่ดินสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 428
insert_drive_file แนวทางการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 446
insert_drive_file ความผิดวินัยการเงินการคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 406
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา