องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
help แบบฟอร์มต่างๆ
insert_drive_file แบบฟอร์มลงทะเบียนขอค่าจัดการศพของผู้สูงอายุ grade
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
description แบบฟอร์มขออนุญาติก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : pageview46
description คำร้องทั่วไป(รับรองอาคาร) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : pageview36
insert_drive_file เอกสารที่เกี่ยวข้องที่ใช้ประกอบใบคำร้อง (กองช่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : pageview43
insert_drive_file แบบขอถังขยะ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : pageview62

play_arrow แนวคำวินิจฉัยศาลปกครอง
insert_drive_file รวมคำพิพำกษาของศาลปกครอง และคำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรกฤษฎีกา เกี่ยวกับกำรกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview592
insert_drive_file คดีพิพาทเกี่ยวกับละเมิด poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview440
insert_drive_file แนวปฏิบัติราชการจากคำพิพากษาศาลปกครอง2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview463
insert_drive_file แนวปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยศาลปกครอง 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview428
insert_drive_file แนวคำวินิจฉัยศาลปกครอง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview477

play_arrow มาตรฐานการบริการสาธารณะ


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา