องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
help แบบฟอร์มต่างๆ
description แบบฟอร์มขออนุญาติก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : pageview4
description คำร้องทั่วไป(รับรองอาคาร)
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file เอกสารที่เกี่ยวข้องที่ใช้ประกอบใบคำร้อง (กองช่าง)
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file แบบขอถังขยะ grade
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : pageview122

play_arrow แนวคำวินิจฉัยศาลปกครอง
insert_drive_file รวมคำพิพำกษาของศาลปกครอง และคำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรกฤษฎีกา เกี่ยวกับกำรกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview537
insert_drive_file คดีพิพาทเกี่ยวกับละเมิด poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview390
insert_drive_file แนวปฏิบัติราชการจากคำพิพากษาศาลปกครอง2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview382
insert_drive_file แนวปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยศาลปกครอง 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview388
insert_drive_file แนวคำวินิจฉัยศาลปกครอง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview426

play_arrow มาตรฐานการบริการสาธารณะ


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา