องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
help แบบฟอร์มต่างๆ
insert_drive_file แบบขอถังขยะ grade
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : pageview98
insert_drive_file แบบฟอร์มร้องเรียน/ร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview216
insert_drive_file แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview442
find_in_page แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนังานท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview373

play_arrow แนวคำวินิจฉัยศาลปกครอง
insert_drive_file รวมคำพิพำกษาของศาลปกครอง และคำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรกฤษฎีกา เกี่ยวกับกำรกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview455
insert_drive_file คดีพิพาทเกี่ยวกับละเมิด poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview377
insert_drive_file แนวปฏิบัติราชการจากคำพิพากษาศาลปกครอง2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview364
insert_drive_file แนวปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยศาลปกครอง 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview374
insert_drive_file แนวคำวินิจฉัยศาลปกครอง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview411

play_arrow มาตรฐานการบริการสาธารณะ


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา