messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
help แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มลงทะเบียนขอค่าจัดการศพของผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview26
แบบฟอร์มขออนุญาติก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview69
คำร้องทั่วไป(รับรองอาคาร) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview65
เอกสารที่เกี่ยวข้องที่ใช้ประกอบใบคำร้อง (กองช่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview65
แบบขอถังขยะ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : pageview89

play_arrow แนวคำวินิจฉัยศาลปกครอง
รวมคำพิพำกษาของศาลปกครอง และคำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรกฤษฎีกา เกี่ยวกับกำรกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : pageview633
คดีพิพาทเกี่ยวกับละเมิด poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : pageview465
แนวปฏิบัติราชการจากคำพิพากษาศาลปกครอง2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : pageview500
แนวปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยศาลปกครอง 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : pageview453
แนวคำวินิจฉัยศาลปกครอง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : pageview510

play_arrow มาตรฐานการบริการสาธารณะ

× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา