องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
play_arrow รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2565 - 31 มีนาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 241
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2564-31 ธันวาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 119
insert_drive_file รายงานการวิเคราะห์งบการเงินประจำปี 2564 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการใช้จ่ายเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 222
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 134
description รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฏาคม 2564-30 กันยายน 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 122
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 3(1 เม.ย.64 ถึง 30 มิ.ย.64) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 205
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 2(1 ม.ค.64 ถึง 31 มี.ค.64) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 197
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1(1 ต.ต.63 ถึง 31 ธ.ค.63) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 182
photo รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2563 (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 297
photo รายงานผลการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 356
photo รายงานผลการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 358
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ธันวาคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 345
insert_drive_file รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 386
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1-2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 386
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2-2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 378
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3-2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 375
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 4-2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 374
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 383
insert_drive_file บันทึกรายงานการเงินประจำปี2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 372
insert_drive_file งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 385
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา