messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
play_arrow รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 41
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 77
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 259
รายงานผลการปฏิบัตืราชการประจำปี พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 274
รายงานการปฏิบัติราชการตามนโยบายนายก ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 276
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 342
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 369
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 397
รายงานการติดตามและประเมินผล รอบ ต.ค.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 416
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายประจำปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2560 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 355
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายประจำปี 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2559 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 363
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายประจำปี 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2558 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 358
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายประจำปี 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2557 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 347
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายประจำปี 2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2556 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 367
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา