องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
settings งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
insert_drive_file คำสั่งหน้าที่จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file แผนเผชิญเหตุป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอากาศหนาว 2566
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file การป้องกันอัคคีภัยในช่วงอากาศหนาวเย็น
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file แผนป้องกันการจมน้ำ ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รู้ทันภัยพิบัติจากธรรมชาติ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file รายงานการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย รายนางปราณี หอมชื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file รายงานผลการพิจารณาคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 เมษายน 2565 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file คำสั่งหน้าที่จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปี2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file รายงานการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเขตตำบลพะเนา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2564 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจช่วงเทศการสงกรานต์2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file รายงานผลการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ กรณีไฟไหม้บ้านนางพิชชา พลมา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ป้องกันอัคคีภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2564 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2564 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ขอส่งประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือประชาชน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2564 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file รายงานการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file ขอส่งรายงานเหตุด่วนด้านสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2563 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file การจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2563 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file รายงานเหตุไฟไหม้ในเขตตำบลพะเนา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 73
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา