องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
insert_drive_file รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ประกาศกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริตโปร่งใสองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ใสสะอาด 2566 และงดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่No Gift Policy poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศแผนการส่งเสริมวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 541
insert_drive_file ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่นประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 138
insert_drive_file การกำหนดมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 150
insert_drive_file ประกาศกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 149
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา