องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
play_arrow คำสั่ง-ประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
insert_drive_file ประกาศมาตรการการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file แต่งตั้งบุคคล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file แต่งตั้งบุคคล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file แต่งตั้งบุคคล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file แต่งตั้งบุคคล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file แต่งตั้งบุคคลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน หัวหน้าส่วนราชการ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ของสำนักปลัด 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file กำหนดงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานจ้าง 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ 2566
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมตำบลพะเนา ประจำปี2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file การมอบหมายงานของพนักงานจ้างที่มีลักษณะงานที่พิเศษของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file คำสั่งอบต.พะเนาลงวันที่ 83/2565 เรื่องการมอบอำนาจของนายกอบต.ให้รองนายกอบต.ปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 190
1 - 20 (ทั้งหมด 41 รายการ) 1 2 3


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา