messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
play_arrow คำสั่ง-ประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ประกาศอบต.พะเนา เรื่อง กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาชนของ อบต.พะเนา ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 234
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 291
ประกาศอบต.พะเนา เรื่องแผนอัตรากำลัง 3 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 264
ประกาศอบต.พะเนา เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์ก poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 247
ประกาศอบต.พะเนา เรื่อง ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนตำบลกับผู้บริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 346
คำสั่งมอบหมายงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 314
ประกาศอบต.พะเนา เรื่องแนวทางปฏิบัติตามประกาศจริยธรรมของข้าราชการของอบต.พะเนา พ.ศ.25664 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 264
คำสั่งแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติงานตามตำแหน่งที่กำหนดโครงสร้างใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 385
ประกาศกำหนดส่วนราชการของ อบต.พะเนา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 366
ประกาศอบต.พะเนา เรื่อง การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 232
คำสั่งอบต.พะเนา เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2563 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 254
ประกาศการกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2560 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 374
41 - 52 (ทั้งหมด 52 รายการ) 1 2 3

× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา