messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
play_arrow แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 32
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 39
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 58
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 74
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 60
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 65
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ทบทวน ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 100
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 167
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 - 2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 1011
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารรภัยของ อบต.พะเนา .ศ.2564-2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 143
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2564-2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 5967
แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับแก้ไข ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 120
ิแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 190
แผนพัฒนาท้องถิ่น2561-2565ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : 263
แผนพัฒนาท้องถิ่น2561-2565ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : 259
แผนพัฒนาท้องถิ่น2561-2565ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | เปิดอ่าน : 217
แผนพัฒนาท้องถิ่น2561-2565เพิ่มเติมครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | เปิดอ่าน : 412
แผนพัฒนาท้องถิ่น2561-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | เปิดอ่าน : 473
แผนพัฒนาท้องถิ่น2561-2565ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 266
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 236
1 - 20 (ทั้งหมด 40 รายการ) 1 2

× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา