องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
play_arrow รายงานการเงินและบัญชี
insert_drive_file รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2564 ที่รับรองจากหน่วยตรวจสอบแล้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file งบทดลอง และงบรายรับ-จ่ายประจำเดือนมีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file งบทดลอง และงบรายรับ-จ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file งบทดลอง และงบรายรับ-จ่ายประจำเดือนมกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file งบทดลอง และงบรายรับ-จ่ายประจำเดือนธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file รายงานการวิเคราะห์งบการเงินประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file งบทดลอง และรายงานรายรับ-จ่ายประจำเดือนกันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file งบทดลอง และงบรายรับ-จ่ายประจำเดือนสิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file งบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายประจำเดือนกรกฏาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 189
insert_drive_file งบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายประจำเดือนมิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 164
insert_drive_file งบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายประจำเดือนพฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 181
insert_drive_file งบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายประจำเดือนเมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 168
insert_drive_file งบทดลอง และรายงานรับ-รายจ่ายประจำเดือนมีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 234
insert_drive_file งบทดลอง และรายงานรับ-รายจ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 222
insert_drive_file งบทดลอง และรายงานรับ-รายจ่ายประจำเดือนมกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 233
insert_drive_file งบทดลอง และรายงานรับ-รายจ่ายประจำเดือนธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 217
insert_drive_file งบทดลอง และรายงานรับ-รายจ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 229
insert_drive_file งบทดลอง และรายงานรับ-รายจ่ายประจำเดือนตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 224
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 234
1 - 20 (ทั้งหมด 30 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา