องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
play_arrow นัดประชุมสภา
insert_drive_file หนังสือนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 107
insert_drive_file หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file หนังสือนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ในชุมชน เรื่องการเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file หนังสือนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ในชุมชน เรื่องการเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file หนังสือนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 128
insert_drive_file หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ในชุมชน เรื่องการเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file หนังสือนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ในชุมชน เรื่องการเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file หนังสือนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file หนังสือนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file หนังสือนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file หนังสือนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file หนังสือนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 127
insert_drive_file หนังสือนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 115
1 - 20 (ทั้งหมด 44 รายการ) 1 2 3


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา